Hakkında


Prof. Dr. Sinan Alçın
Öğretim Üyesi, Ekonomi Yazarı

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Gelişme İktisadı alanı kapsamında; teknoloji iktisadı ve istihdam teorileri üzerine çalışmaktadır. Sanayi ve teknoloji iktisadı alanında bilimsel çalışmaları yanında çeşitli gazete ve dergilerde konu ile ilgili yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Yazılı ve görsel medyada yazar ve yorumculuk yapan Alçın, Teknoekonomi Politikaları isimli kitabıyla Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de uygulanan sanayileşme politikalarını irdelemektedir.

Teknoloji ve sanayi iktisadı konusunda uzmanlaşan Alçın, 4ware adını verdiği yaklaşımında Sanayi 4.0 sürecinde firmaların sahip olması gereken nitelikleri dört ana alana ayırarak incelemekte ve test4ware ile firmaların Sanayi 4.0 sürecindeki konumlarını analiz etmektedir. 4ware yaklaşımında firmaların dört alandaki (hardware,software, netware ve wetware) bütünlüklü yetkinliklerinin Sanayi 4.0 sürecindeki başarıyı olanaklı kılabileceği vurgulanmaktadır.

...

Gelişmelerden Haberdar Olun